Bestyrelse

Bestyrelsen
Erling Clausen (formand)
Anders H. Nielsen (næstformand)
John Hansen
Henrik K. Jensen
René Clausen

Udpeget af NFT Travklub
Majbritt Drejer

Udpeget af Turistforeningen
Christian Nyborg Mortensen

Suppleant
Jens Arne Hansen